FAQ

Hier zijn een aantal veelgestelde vragen over Abortuskliniek Den Haag.
Ik ben ongepland zwanger. Wat zijn mijn keuzemogelijkheden?
Ben je ongepland zwanger, dan zijn er drie mogelijkheden.

Hoewel je ongepland zwanger bent geworden besluit je de zwangerschap te willen behouden. Neem dan contact op met je huisarts of verloskundigenpraktijk voor verdere begeleiding.

Je bent ongepland zwanger maar je besluit de zwangerschap niet te willen uitdragen en te willen beëindigen. Neem dan contact op met je huisarts voor een verwijzing naar Abortuskliniek Den Haag. Je kunt ook rechtstreeks telefonisch contact op nemen met Abortuskliniek Den Haag onder telefoonnummer 070-2042422.

Je wilt de zwangerschap niet beëindigen maar uitdragen en kiezen voor adoptie. Jouw huisarts kan je daarbij ondersteunen of je kunt naar de FIOM gaan. Deze organisatie is gespecialiseerd in begeleiding bij onbedoelde zwangerschap, abortus en afstand doen. Voor een adres van het FIOM in jouw omgeving kun je kijken op de website www.fiom.nl. Ook kun je contact opnemen met de kliniek voor verdere ondersteuning.

Jij moet de beslissing nemen die jou het beste lijkt. Hoewel jij het besluit moet nemen, is het vaak prettig als jij jouw probleem met iemand anders kunt bespreken. Heb je hierbij ondersteuning nodig kun je hiervoor contact opnemen met je huisarts, het FIOM, de Abortuskliniek Den Haag of haar bekende andere hulpverleners (zie ook onder het kopje ‘Links’).

Tot hoeveel weken zwangerschap kan ik een behandeling in Den Haag krijgen?
Bij Abortuskliniek Den Haag is zwangerschapsafbreking mogelijk tot 13 weken.
Hoe kan ik een afspraak maken?

Je kunt telefonisch een afspraak maken van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 uur en 17.00 uur. Ons telefoonnummer is 070 – 20 42 422.

Wanneer je eigen medicatie gebruikt of een medische bijzonderheid hebt, wil je dat dan bij het maken van de afspraak melden?

Moet ik lang wachten voor een behandeling?

Meestal kun je binnen een week een afspraak krijgen.

Worden de kosten van de behandeling gedekt door mijn ziektekostenverzekering?
Als je in Nederland woont, hoef je niet voor de behandeling te betalen en worden de kosten vergoed vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Om vast te stellen of je WLZ-gerechtigd bent, hebben wij jouw geldige verzekeringspas of polis van jouw ziektekostenverzekering nodig. Verder vragen wij om een geldig identiteitsbewijs, zoals paspoort of rijbewijs, mee te nemen.

Als je niet in Nederland woont, betaal je de kosten van de behandeling zelf. Het tarief wordt bepaald door de Nederlandse Zorg Autoriteit en wisselt per jaar. Voor de exacte kosten kun je contact met ons opnemen.

Ik ben minderjarig. Heb ik toestemming van mijn ouders nodig?
Als je jouw ouders niet op de hoogte kan brengen, breng dan in ieder geval jouw huisarts of een andere arts op de hoogte en neem dan contact op met de kliniek.

Ben je 16 jaar of ouder, dan heb je geen toestemming van je ouders nodig.

Hoe zit het met de privacy?
In het belang van jouw privacy mogen wij geen informatie doorgeven aan derden.

In de kliniek worden administratieve en medische gegevens over jou vastgelegd in een dossier. Met deze gegevens gaan we zeer zorgvuldig om, geheel in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Wat moet ik meenemen naar de kliniek?

Wij vragen je om mee te nemen:

  • Een identiteitsbewijs, zoals paspoort of rijbe
  • Je verzekeringspas of polisblad nodig. Als je niet verzekerd bent, neem dan contact met ons op via telefoonnummer 070 – 20 42 422
  • Een nachthemd of lang T-shirt
  • Een badjas
  • Slippers of sokken
  • 1 extra onderbroek (géén string)
  • Maandverband (géén tampons)
  • Indien mogelijk jouw bloedgroep kaart

Het is van belang om een begeleider mee te nemen naar de kliniek en kinderen thuis te laten. Je kunt na de behandeling niet zelfstandig deel nemen aan het verkeer. Ook is het beter om moeilijke beslissingen even uit te stellen.

Hoe lang duurt het totale verblijf in de kliniek inclusief voorzorg en nazorg?
In totaal moet je rekening houden met een verblijf van ongeveer 3 uur in de kliniek. Hoewel het (afhankelijk van de aard van de werkzaamheden) mogelijk is om aansluitend weer aan het werk te gaan is het beter om de gehele dag vrij te nemen.
Waar moet ik op letten op de dag van de behandeling?
Wanneer je een afspraak hebt voor een behandeling onder narcose is het belangrijk dat je na 12 uur ‘s nachts nuchter blijft, dus je mag dan niets meer eten en drinken en bij voorkeur niet roken.

Wanneer je eigen medicatie hebt, moet je dat bij het maken van de afspraak melden. Doorgaans kun je de eigen medicatie zoals gewoonlijk gebruiken, ook op de dag van de behandeling.

Probeer vooral op tijd te komen ondanks files ed.

Neem geen kinderen mee naar de kliniek. Dit kan voor andere patiënten moeilijk zijn.

Wat gebeurt er op de dag van de behandeling?
Bij aankomst meld jij je bij de receptie, daarbij worden de persoonsgegevens gecontroleerd, waarna een medische vragenlijst wordt overhandigd. Deze vragenlijst moet je zelf invullen. Nadat je deze vragenlijst hebt ingevuld, wordt je door één van onze artsen meegenomen voor het maken van een echo om de zwangerschapsduur te bepalen. Hier kan geen begeleiding bij aanwezig zijn. Dit moment is dan ook een gelegenheid om eventueel aan te geven of er sprake is van dwang of huiselijk geweld. Aansluitend heb je dan een gesprek met de arts en daar mag een partner of begeleiding bij zijn. Tijdens dit gesprek wordt jouw besluit besproken, informatie gegeven over de behandeling en behandelingsmogelijkheden en wordt anticonceptie besproken.

Afhankelijk van de zwangerschapsduur variëren de behandelmethoden en de observatietijd. Na de behandeling ga je enige tijd uitrusten en krijg je wat te drinken. Desgewenst krijg je nog extra uitleg over anticonceptie. Ook krijg je informatie over het verloop na de abortus en krijg je preventief antibiotica voorgeschreven tegen infecties.

Na drie – vier weken dient een controle plaats te vinden. Dit kan in de kliniek zelf of bij je huisarts. Dit wordt, tijdens de behandeldag, met jou besproken.

Heeft een abortus gevolgen voor mijn vruchtbaarheid?
Wanneer een abortus wordt uitgevoerd volgens de richtlijnen van de abortushulpverlening en door een ervaren en deskundige arts mag deze ingreep niet van invloed zijn op jouw mogelijkheid in de toekomst opnieuw zwanger te worden en deze zwangerschap uit te dragen.
Wanneer kan ik na een abortus weer zwanger worden?
Binnen een tweetal weken na een abortus kun je weer opnieuw vruchtbaar zijn. Het is dan ook van belang om een keuze gemaakt te hebben in anticonceptie.
Hoe wordt een abortusbehandeling uitgevoerd?
Er bestaan 2 methodes voor beëindiging van een zwangerschap: een medicamenteuze en chirurgische.

Een medicamenteuze abortus wordt uitgevoerd met de zgn “abortuspil” en kan tot 63 dagen overtijd. Nadat de arts met de echo de termijn heeft vastgesteld en je medische vragenlijst met je heeft besproken krijg je een medicament dat er voor zorgt dat de zwangerschap niet verder groeit. Je krijg vervolgens medicatie mee naar huis die je zo’n tweetal dagen later moet innemen. Deze medicatie zorgt voor samentrekkingen van de baarmoeder zodat de zwangerschap wordt uitgestoten (miskraam). Een nacontrole in onze kliniek na 2 weken is belangrijk daar niet iedere medicamenteuze behandeling succesvol is.

Een chirurgische abortus bestaat uit het wegzuigen van de zwangerschap uit de baarmoeder met een dun buisje . Dit buisje wordt ingebracht via het natuurlijke baarmoederhalskanaal en er worden geen beschadigingen gemaakt om de zwangerschap te verwijderen. Deze ingreep kan in Abortuskliniek Den Haag plaatsvinden vanaf iedere zichtbare zwangerschap op de echo tot aan 13 weken. De procedure kan in Abortuskliniek Den Haag zowel onder lokale anesthesie als volledige narcose plaatsvinden en neemt enkele minuten in beslag. Na enige tijd uitrusten en observatie kun je weer naar huis.

Doet de behandeling pijn?
Bij behandeling met plaatselijke verdoving slaap je niet en voel je wat er gedaan wordt. Of de ingreep meer of minder pijnlijk is, zal voor iedere vrouw verschillend zijn. Je voelt meestal wel wat krampen tijdens het laatste deel van de behandeling wanneer de baarmoeder leeg raakt. Ook na de behandeling kun je nog wat krampen blijven voelen. Dit gevoel is het beste te vergelijken met sterke menstruatiepijn.

Bij behandeling met narcose krijg je, via een naald in de arm, een slaapmiddel en een pijnstiller toegediend. Tijdens de narcose, wanneer je slaapt, merk je niets van de behandeling. Pas als de behandeling voorbij is, word je wakker gemaakt. Je voelt je daarna nog wat slaperig en soms wat duizelig. Ook na die behandeling kun je nog wat krampen blijven voelen.

Kan mijn partner of begeleider bij de behandeling aanwezig zijn?

In een aantal klinieken in Nederland is het mogelijk dat een begeleider bij de behandeling aanwezig is. In de Abortuskliniek Den Haag is dat niet mogelijk.

Welke complicaties kunnen er optreden?
Hoewel bij iedere ingreep complicaties mogelijk zijn is de kans op een complicatie tijdens of na de ingreep heel klein maar neemt toe met de duur van de zwangerschap. Mogelijke complicaties kunnen zijn: overmatig bloedverlies of zeer zelden beschadiging van de baarmoeder. In gevallen waarbij zich een complicatie voortdoet bestaat de mogelijkheid dat u wordt doorgestuurd naar het regionale ziekenhuis waarmee de kliniek een samenwerkingsovereenkomst heeft.
Kan ik na de abortusbehandeling een spiraal laten plaatsen?
Tot een zwangerschap van ongeveer 10 weken kun je, aansluitend aan de behandeling, in de meeste gevallen een spiraal laten plaatsen. Voor het actuele tarief voor de plaatsing van de spiraal kun je contact met ons opnemen. Een aantal ziektekostenverzekeringen dekt (een gedeelte van) de kosten van de spiraal en/of (een gedeelte van) het tarief voor de plaatsing van de spiraal. Voor de vergoeding kun je contact opnemen met jouw verzekeraar.
Waar moet ik op letten in de dagen na de behandeling?
Thuis moet je erop letten dat je geen koorts krijgt hoger dan 38,5 langer dan 24 uur, massaal bloedverlies gaat ontstaan of onhoudbare buikpijnen. Bij ontslag uit onze kliniek krijg je hierover nog duidelijke mondelinge en geschreven instructie. Tevens krijg je bij ontslag ook een recept voor antibiotica mee om de toch al minimale kans op infectie nog verder te minimaliseren.

Bij pijnlijke krampen mag je pijnstillers nemen welke je gewend bent te nemen als je pijn hebt. (bv. Paracetamol, Brufen, Naproxen)

Tot 2 weken na de ingreep mag je alleen maanverband gebruiken, niet in bad (wel douchen), zwemmen of saunabezoek en geen geslachtgemeenschap hebben om infecties te voorkomen.

Wat is de Rhesus factor?
Behalve de bekende bloedgroepen ( A, B, AB en O) zijn er nog andere factoren belangrijk zoals de rhesusfactor. De meeste mensen hebben een positieve rhesusfactor. Ongeveer 15% van de mensen is rhesus-negatief.

Wanneer een zwangerschap verder dan 7 weken gevorderd is doen wij een testje bij je (door middel van een prikje in de vinger). Als hieruit blijkt dat je rhesus-D negatief bloed hebt krijg je van ons na de behandeling een extra prikje in het been om te voorkomen dat je lichaam rhesus-D antistoffen maakt, wat belangrijk is voor een eventuele volgende zwangerschap.

070 - 20 42 422

Voor vragen en afspraken.

Onze vestiging

Van Beverningkstraat 134, 2582 VL, Den Haag