Informatie voor patiënten

Hier kunt u meer informatie voor patiënten vinden bij Abortus kliniek Den Haag.

Regelgeving

Zwangerschapsafbreking is in Nederland geregeld bij wet. De Wet afbreking zwangerschap (Wafz, 1984) bepaalt het kader waarbinnen de hulpverlening kan plaatsvinden. In de wet zijn voorschriften opgenomen die ten doel hebben de kwaliteit van de medische behandeling en een zorgvuldige besluitvorming te waarborgen. Door middel van een vergunningenstelsel worden deze voorschriften gehandhaafd.

Een ziekenhuis of een abortuskliniek moet over een vergunning beschikken om zwangerschappen te mogen afbreken. Ruim 91% van alle behandelingen vinden plaats in abortusklinieken. Bij zwangerschapsafbreking vanaf 13 weken gerekend vanaf de eerste dag van de laatste menstruatie tot aan de levensvatbaarheidsgrens worden extra eisen gesteld aan klinieken, die daarvoor een aparte vergunning moeten hebben. De Abortuskliniek Den Haag verwijst voor deze behandelingen door naar het Vrelinghuis in Utrecht.

070 - 20 42 422

Voor vragen en afspraken.

Onze vestiging

Van Beverningkstraat 134, 2582 VL, Den Haag