Informatie voor patiënten

Hier kunt u meer informatie voor patiënten vinden bij Abortus kliniek Den Haag.

Behandelingen: de Zuigcurettage

Een zuigcurettage kan plaatsvinden bij zwangerschappen tot 13 weken na de eerste dag van de laatste menstruatie. Ook de z.g. overtijdbehandeling (afbreking van zwangerschappen die korter bestaan dan 17 dagen overtijd zijn) bestaat uit een zuigcurettage.

Voorbereiding

De verpleegkundige brengt u naar de rustkamer waar u zich kunt omkleden. De rustkamer deelt u met andere vrouwen en daarom kan uw begeleider(ster) om privacy-redenen niet met u meekomen. Uw bloedgroep wordt bepaald en de bloeddruk wordt opgenomen. Voorafgaand aan de eigenlijke behandeling krijgt u een tabletje dat er voor zorgt dat de baarmoederhals zachter wordt en zich iets opent.

Behandeling en verdoving

De eigenlijke behandeling duurt slechts enkele minuten. Bij een zuigcurettage wordt de baarmoeder met een dun zuigbuisje leeggezogen. Als de baarmoeder leeg is trekt zij samen en dit veroorzaakt een kortdurend krampend gevoel. In het voorgesprek in onze kliniek wordt met u besproken dat u kunt kiezen voor:

  • Alleen verdoving van de baarmoederhals.
  • Verdoving door middel van een prikje in de arm met een pijnstiller, die ongeveer 5 minuten werkt, dus lang genoeg om de behandeling zonder pijn te ondergaan.
  • Een roesje (narcose)

Als u kiest voor een roesje slaapt u eventjes en voelt u niets van de behandeling zelf. Als de behandeling klaar is wordt u direct weer wakker. Het roesje wordt gegeven door een daarin gespecialiseerde arts (anesthesioloog).

Na de behandeling blijft nog enige tijd in bed in de rustkamer onder controle en krijgt u van de verpleegkundige een kopje thee, een appelsapje of een kopje bouillon. De duur van het verblijf in de rustkamer is mede afhankelijk van de door u gekozen verdoving

Naar huis

Als u naar huis gaat krijgt u een recept mee voor een kuurtje antibiotica en een brief voor de huisarts. Wij raden u aan niet zonder begeleiding naar huis te gaan. Als u gekozen heeft voor een roesje is het beter om minstens 12 uur niet zelf aan het verkeer deel te nemen.

Weer thuis

Na de behandeling is er wat kortdurend licht bloedverlies en kan er een wat krampend gevoel in de onderbuik zijn. De zwangerschapsverschijnselen verdwijnen gewoonlijk binnen 3 dagen. Na de 3e dag neemt het bloedverlies wat toe en duurt dan meestal een week. Soms gaat het bloedverlies gepaard met 1 à 2 dagen aanhoudende krampen in de onderbuik en met het verlies van een bloedstolsel. De eerste echte menstruatie komt ongeveer 4 à 5 weken na de behandeling.

Gebruik zolang het bloedverlies aanhoudt geen tampons en bezoek dan ook geen sauna of zwembad en neem geen hete baden.

Nacontrole en complicaties

Omdat het zwangerschapshormoon ongeveer 3 weken nodig heeft om uit het lichaam te verdwijnen vindt de nacontrole pas na 3 weken plaats. De nacontrole kan zowel bij ons als bij de huisarts plaatsvinden. Een nacontrole is belangrijk omdat ondanks grote zorgvuldigheid een zwangerschapsafbreking kan mislukken met name bij heel jonge zwangerschappen.

Een complicatie is een ongewild en onbedoeld gevolg van een behandeling. Bij elke medische ingreep kunnen complicaties voorkomen: een zuigcurettage vormt daarop geen uitzondering. De kans op een complicatie tijdens of na de een zuigcurettage in een abortuskliniek is gelukkig vrijwel te verwaarlozen (minder dan 0,2%).

Abortuspil of zuigcurettage

De Werkgroep Abortus van het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO is unaniem van mening dat de gemiddeld 3-5 minuten durende zuigcurettage veiliger is en methode van eerste keus.

070 - 20 42 422

Voor vragen en afspraken.

Onze vestiging

Van Beverningkstraat 134, 2582 VL, Den Haag