Disclaimer

Bekijk hier meer informatie over onze disclaimer

Door middel van deze website wil Abortuskliniek Den Haag u informeren over haar klinieken en de behandelingen die daar worden uitgevoerd. De informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. abortuskliniek Den Haag spant zich in om de informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. abortuskliniek Den Haag sluit iedere aansprakelijkheid voor de op deze website verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit.

De geboden informatie kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of behandeling door een arts. Daar ieder menselijk lichaam uniek is en de behandelend medisch specialist een behandeling voorschrijft die bij uw situatie past kan de gekozen behandeling afwijken van de op deze website beschreven procedures.
Wij adviseren u dan ook altijd een afspraak te maken met een medisch specialist om te horen wat voor u mogelijk is. Persoonsgegevens: Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij abortuskliniek Den Haag daartoe op grond van de wet verplicht is.

Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website, waaronder begrepen de teksten, afbeeldingen, geluid en html-codes, behoren toe aan abortuskliniek Den Haag (dan wel haar licentiegevers) en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Anders dan voor persoonlijk gebruik van deze website mag niets van deze website worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Abortuskliniek Den Haag.

070 - 20 42 422

Voor vragen en afspraken.

Onze vestiging

Van Beverningkstraat 134, 2582 VL, Den Haag