Informatie voor verwijzers

Bekijk hier informatie voor verwijzers.

Meer informatie

| Behandeling

Wanneer uw patiënte onbeschermde gemeenschap heeft gehad of is geconfronteerd met falende anticonceptie en geen risico wilt nemen op het hebben van een ongewenste zwangerschap kan zij tot maximaal 72 uur na de gemeenschap een Morning after pil innemen. Indien er reeds 72 uur na de onbeschermde gemeenschap zijn verstreken kan het inbrengen van een Morning after (koper-) spiraaltje tot maximaal 5 dagen na de onbeschermde gemeenschap een uitkomst bieden (voor het inbrengen van het spiraaltje kunt u uw patiënt eventueel doorverwijzen naar de kliniek).

Indien een zwangerschap is vastgesteld middels echografisch onderzoek en deze niet verder is gevorderd dan maximaal 63 dagen ‘overtijd’ kan uw patiënt in aanmerking komen voor een abortuspil (deze kan in de kliniek worden verstrekt).

Indien de zwangerschap meer dan 16 dagen overtijd is (of ook wel 6 weken en 2 dagen), moet u rekening houden met 5 dagen wettelijke bedenktijd na het eerste gesprek met u. U geeft uw patiënt dan een verwijsbrief mee.

Voor behandeling van ongewenste zwangerschap tot 13 weken kunt u uw patiënt doorverwijzen naar de kliniek. Vanaf de zesde dag na het eerste gesprek met u kan een afspraak voor behandeling in de kliniek gemaakt worden.

| Informatie over en aan uw patiënt

Wij stellen het op prijs indien u naast de verwijsbrief, tevens het actuele medicatieoverzicht, de bloedgroep, allergieën, het huidige anticonceptie gebruik en eventuele recente operatieve ingrepen aan ons doorgeeft. De behandeling wordt onder voorwaarden vergoed uit de WLZ (Wet Langdurige Zorg). Uw patiënt komt in aanmerking voor een kosteloze behandeling wanneer zij kan aantonen dat zij WLZ-gerechtigd is. Uw patiënt moet daarom een pasje of het polisblad van de zorgverzekering en een geldig identiteitsbewijs meenemen. Vrouwen die niet WLZ gerechtigd zijn moeten de kosten van de behandeling zelf dragen. Na de ingreep zult u van ons, of van uw patiënt, een ontslagbericht ontvangen. Vanaf 21 dagen na de ingreep kan uw patiënte een afspraak bij u maken voor de nacontrole.

Op deze pagina kunt u het infoblad abortus en het infoblad abortuspil vinden en downloaden. Ook de verwijsbrief voor huisarts kunt via deze pagina downloaden.

070 - 20 42 422

Voor vragen en afspraken.

Onze vestiging

Van Beverningkstraat 134, 2582 VL, Den Haag