Informatie voor patiënten

Hier kunt u meer informatie voor patiënten vinden bij Abortus kliniek Den Haag.

Bedenktijd en minderjarigen

In Nederland is abortus mogelijk tot en met 22 weken na de eerste dag van de laatste menstruatie.

Per 1 januari 2023 wordt de Wet afbreking zwangerschap (Wafz) gewijzigd. De verplichte minimale bedenktermijn voor de afbreking van zwangerschappen komt te vervallen. Dit betekent dat wanneer een vrouw zich bij een (abortus)arts meldt met het voornemen om haar zwangerschap af te breken, zij niet langer verplicht is om minimaal vijf dagen bedenktijd te nemen voordat een eventuele afbreking plaatsvindt.

De zwangere bepaalt in overleg met de arts of bedenktijd nodig is om tot een weloverwogen besluit te komen, waardoor het mogelijk kan zijn dat de behandeling op dezelfde dag plaatsvindt, maar deze kan evenwel ook langer zijn dan vijf dagen. De zorgvuldigheidseisen uit de Wafz blijven verder wel gelden.

Onder de 16 jaar is toestemming van een van de ouders nodig. Minderjarigen vanaf 16 jaar mogen zelf de beslissing nemen.

070 - 20 42 422

Voor vragen en afspraken.

Onze vestiging

Van Beverningkstraat 134, 2582 VL, Den Haag